Mali, ale wielcy umysłem

Dobiegła końca realizacja projektu „Mali, ale wielcy umysłem – oddolna inicjatywa edukacyjna mieszkańców wsi Bistuszowa i Uniszowa” realizowanego przez nasze Stowarzyszenie od stycznia 2010r. ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Przedsięwzięcie realizowane było w ramach działania 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, a na jego realizację pozyskana została kwota blisko 50.000 zł.
Trwający siedem miesięcy projekt zakładał zajęcia: przyrodnicze, językowe, dziennikarskie oraz rytmikę dla młodych mieszkańców Bistuszowej i Uniszowej.
Zajęcia projektowe prowadzone były innowacyjnymi metodami z wykorzystaniem nowoczesnych pomocy dydaktycznych. Uczestnicy wzięli udział m.in. w wycieczkach, badaniach terenowych czy wyjeździe do radia RDN Małopolska.
Projekt był trudną i pełną wyzwań inicjatywą, której sprostaliśmy, a która bez wątpienia dała dzieciom wiele radości i możliwość rozwoju zainteresowań – mówi koordynator projektu Natalia Wojtanowska.
Na zakończenie projektu odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów. Uczestnicy krótko zaprezentowali efekty swojej pracy przed zgromadzonymi Rodzicami. Następnie wszyscy obecni wzięli udział w słodkim poczęstunku.

Projekt został podsumowany bezpłatną publikacją w postaci folderu. Publikację można nabyć w siedzibie Stowarzyszenia do czego gorąco zachęcamy.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji.