NOWA HALA SPORTOWA PRZY SZKOLE W BISTUSZOWEJ

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z artykułem opublikowanym w serwisie tarnowska.tv: Na nowy rok szkolny nowa hala sportowa. Uczniowie z Bistuszowej i Uniszowej nie będą musieli dojeżdżać na lekcje wychowania fizycznego

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z artykułem opublikowanym w serwisie tarnowska.tv: Na nowy rok szkolny nowa hala sportowa. Uczniowie z Bistuszowej i Uniszowej nie będą musieli dojeżdżać na lekcje wychowania fizycznego

Święto niepodległości 11/XI/2020

Film Instytutu Pamięci Narodowej: Gra o niepodległość. Dostępny w serwisie youtube: link do filmu

Film Instytutu Pamięci Narodowej: Gra o niepodległość. Dostępny w serwisie youtube: link do filmu

100 Urodziny Płk. Jerzego Pertkiewicza

25 lutego 2020 r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Bistuszowej miała miejsce uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej płk Jerzego Pertkiewicza, naszego przyjaciela oraz przewodnika, który był inicjatorem nadania naszej placówce imienia Oddziału Regina II Armii Krajowej (...)

PATRIOTYCZNA WYCIECZKA DO WARSZAWY

Z inicjatywy Centrum Myśli Patriotycznej w Bistuszowej, w dniach 16 – 17 listopada 2019r zorganizowana została wycieczka patriotyczna do Warszawy (...)

I PIKNIK PATRIOTYCZNY W BISTUSZOWEJ

W niedzielne popołudnie 29 września Centrum Myśli Patriotycznej, powołane przez Stowarzyszenie Bistuszowian i Uniszowian, zorganizowało na placu szkolnym w Bistuszowej

KONCERT PATRIOTYCZNO - RELIGIJNY W BISTUSZOWEJ

Lata 2018 – 2020 to lata wielkich rocznic narodowych. W roku 2018 obchodziliśmy 100- lecie odzyskania przez Polskę niepodległości.
Obecny rok 2019 jest Rokiem Powstań Śląskich. Świętujemy również 450 – lecie zawarcia Uni Lubelskiej. Z kolei w 2020 roku obchodzić będziemy 100 rocznicę Bitwy Warszawskiej. W duchu tego narodowego świętowania Stowarzyszenie Bistuszowian i Uniszowian zorganizowało w niedzielę 12 maja koncert patriotyczno – religijny w wykonaniu zespołu wokalno-instrumentalnego pod kierunkiem Pana Rafała Sokulskiego.

POŚWIĘCENIE TABLICY PAMIĄTKOWEJ W BISTUSZOWEJ

23 maja 2018r. miała miejsce w Bistuszowej, podniosła uroczystość odsłonięcia i poświęcenia tablicy, upamiętniającej bohaterską śmierć, pięciu żołnierzy Oddziału Regina II Armii Krajowej.
Tutejsza Szkoła Podstawowa od 2015 roku nosi imię Oddziału Regina II AK.

BISTUSZOWSKA SZKOŁA GOŚCIŁA SENIORÓW

20 stycznia, z okazji Dnia Babci i Dziadka, w auli Publicznej Szkoły Podstawowej w Bistuszowej zgromadzili się jak co roku seniorzy z naszych miejscowości, Obecni też byli dziadkowie i babcie naszych uczniów, mieszkający w innych miejscowościach i gminach.

WIECZORNICA PATRIOTYCZNA

28 listopada 2018 społeczność Publicznej Szkoły Podstawowej im. Oddziału Regina II AK w Bistuszowej świętowała 100- lecie odzyskania niepodległości oraz powstania Związku Harcerstwa Polskiego, którego wartości takie jak : Bóg, Honor, Ojczyzna są obecnie pielęgnowane przez drużynę harcerską działającą przy tutejszej szkole.

WIECZORNICA PATRIOTYCZNA

24 listopada 2017r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Bistuszowej, odbyła się Patriotyczna Wieczornica, upamiętniająca żołnierzy Armii Krajowej w tym żołnierzy Oddziału Regina II, który jest patronem szkoły. Mottem wieczornicy były słowa ,,Polska wierzy i walczy.

X KOLĘDOWANIE Z JANEM PAWŁEM II

26 stycznia Zarząd Stowarzyszenia Bistuszowian i Uniszowian wraz z nauczycielami Publicznej Szkoły Podstawowej im. Oddziału Regina II AK w Bistuszowej, uczestniczył w Krakowie w X Kolędowaniu z Janem Pawłem II. Koncert, zatytułowany ,, Śpiewajmy i grajmy MU”, odbył się w przepięknej sali Centrum Kongresowego ICE Kraków. Jego organizatorami byli Marszałek Województwa Małopolskiego oraz Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie.

MIEJSCE PAMIĘCI W RYGLICACH

W niedzielę 21 października 2018 r. w Ryglicach miały miejsce uroczystości religijno – patriotyczne zorganizowane przez tutejszą parafię. O godz. 15 w kościele pw. Św Katarzyny, sprawowana była Msza św. w intencji Ojczyzny pod przewodnictwem kś. biskupa Leszka Leszkiewicza. Po Mszy nastąpił przemarsz na plac dawnej świątyni, gdzie dokonano poświęcenia, nowo powstałego, okazałego Miejsca Pamięci.

W DĄBRACH UCZCZONO PAMIĘĆ POLEGŁYCH PARTYZANTÓW AK

14 pazdziernika 2018 r. w przysiółku Dąbry w miejscowości Rzepiennik Strzyżewski z okazji 74 Rocznicy Akcji ,, Burza” i tragicznej śmierci żołnierzy oddziału REGINA II, Batalionu ,,Barbara” 16 Pułku Piechoty Armii Krajowej, odbyły się uroczystości religijno – patriotyczne upamiętniające poległych partyzantów. Na cmentarzu wojskowym odprawiona została Msza Św. po której odczytano Apel Poległych...

PATRIOTYCZNA WYCIECZKA DO WADOWIC I KRAKOWA

4 listopada 2017r. mieszkańcy Bistuszowej i Uniszowej udali się na jednodniową wycieczkę autokarową śladami Wielkich Polaków do Wadowic i Krakowa. Wycieczka wchodziła w cykl przedsięwzięć patriotycznych, mających na celu wzrost świadomości historycznej i obywatelskiej naszych mieszkańców, realizowanych z projektu zatytułowanego ,,Bistuszowa pamięta o swoich bohaterach”.

25 września na Jamnej odbyły się uroczystości patriotyczno- religijne upamiętniające 72 rocznicę pacyfikacji Jamnej i partyzanckiej bitwy Batalionu Barbara 16.Pułku Piechoty. W obchodach uczestniczyła delegacja Publicznej Szkoły Podstawowej im. Oddziału Regina II AK w Bistuszowej oraz przedstawiciele Stowarzyszenia Bistuszowian i Uniszowian. Uroczystość rozpoczęła się pod pomnikiem poległych podczas pacyfikacji Jamnej, gdzie odśpiewano hymn państwowy. Następnie […]

Uroczystości patriotyczne na Jamnej
SZKOŁA W BISTUSZOWEJ MA SWOJEGO PATRONA

21 września Publiczna Szkoła Podstawowa w Bistuszowej otrzymała sztandar oraz imię Oddziału Regina II Armii Krajowej. Uroczystość miała bardzo podniosły charakter. Rozpoczęła ją Msza Św. polowa, koncelebrowana pod przewodnictwem ks. dr Piotra Gajdy – kapelana Światowego Związku Żołnierzy AK.

Koncert Noworoczny w Bistuszowej

W sobotę 2 stycznia w obiekcie szkolno-wiejskim w Bistuszowej odbył się koncert świąteczno-noworoczny zatytułowany „Wyśpiewują chwałę Bogu żywioły’’. Piękne polskie kolędy i pastorałki zaprezentował , licznie zgromadzonym mieszkańcom, zespół z Ośrodka Kultury w Ryglicach pod kierunkiem pani Justyny Pieniądz.

previous arrow
next arrow
Slider

Stowarzyszenie Bistuszowian i Uniszowian » Cele statutowe

Główne cele stowarzyszenia:

 1. Działanie na rzecz rozwoju kulturalnego, gospodarczego i turystycznego Bistuszowej i Uniszowej oraz integracja i aktywizacja społeczności lokalnej wokół tych działań.
 2. Promocja pozytywnego wizerunku Bistuszowej i Uniszowej podnosząca prestiż tych miejscowości.
 3. Działanie na rzecz ochrony środowiska i dziedzictwa kulturowego.
 4. Działanie na rzecz rozwoju zainteresowań dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych.
 5. Współpraca i wzajemna pomoc członków stowarzyszenia.
 6. Działania na rzecz rozwoju oświaty, kultury fizycznej i sportu obu miejscowości.
 7. Promocja i poprawienie rozwoju przedsiębiorczości lokalnej.
 8. Wspieranie wszelkich pozytywnych inicjatyw społecznych.
 9. Pobudzanie świadomości miejscowego społeczeństwa.
 10. Pomoc mieszkańcom w dostępie do informacji związanej z wykorzystaniem wszelkich środków pomocowych.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez prowadzenie działalności na rzecz ogółu mieszkańców Bistuszowej i Uniszowej w szczególności przez:

 1. Przedstawianie właściwym władzom i organom postulatów oraz opinii związanych z działalnością Stowarzyszenia wyrażających stanowisko jego członków.
 2. Współpracę z mieszkańcami, instytucjami samorządowymi, zawodowymi, społecznymi, gospodarczymi polegającą na planowaniu, opracowywaniu i opiniowaniu przedsięwziąć o istotnym znaczeniu dla Bistuszowej i Uniszowej.
 3. Organizowanie różnego rodzaju spotkań z mieszkańcami, imprez kulturalnych, występów artystycznych, festynów, zabaw, wystaw, prelekcji, szkoleń i wycieczek
 4. Organizowanie akcji społecznych mających na celu podniesienie estetyki oraz upiększenie obu miejscowości.
 5. Inicjowanie, propagowanie i branie udziału w realizowaniu ważnych dla mieszkańców Bistuszowej i Uniszowej zadań kulturalnych, gospodarczych i turystycznych.
 6. Wyrażanie opinii społecznych w sprawach istotnych dla Gminy i jej mieszkańców a w szczególności mieszkańców Bistuszowej i Uniszowej jak również publikowanie w środkach masowego przekazu informacji związanych z działalnością Stowarzyszenia.
 7. Utrzymywanie kontaktów krajowych i zagranicznych ze stowarzyszeniami i organizacjami o podobnych celach.
 8. Udzielanie pomocy w organizowaniu społecznego i towarzyskiego życia młodzieży oraz rozwoju sportu i turystyki.
 9. Organizowanie szkoleń związanych między innymi z pozyskiwaniem środków pomocowych.
 10. Działania na rzecz zwiększenia udziału ludzi młodych w życiu publicznym.
 11. Działania w zakresie ekologii i ochrony przyrody.
 12. Działalność z zakresie ochrony dóbr kultury i poszanowania tradycji.
 13. Gromadzenie środków pieniężnych, składek członkowskich, subwencji, dotacji, darowizn oraz dochodów z działalności statutowej.

Załącznik:
statut Stowarzyszenia z 23.06.2014