PATRIOTYCZNA WYCIECZKA DO WADOWIC I KRAKOWA

4 listopada 2017r. mieszkańcy Bistuszowej i Uniszowej udali się na jednodniową wycieczkę autokarową śladami Wielkich Polaków do Wadowic i Krakowa. Wycieczka wchodziła w cykl przedsięwzięć patriotycznych, mających na celu wzrost świadomości historycznej i obywatelskiej naszych mieszkańców, realizowanych z projektu zatytułowanego ,,Bistuszowa pamięta o swoich bohaterach”.

25 września na Jamnej odbyły się uroczystości patriotyczno- religijne upamiętniające 72 rocznicę pacyfikacji Jamnej i partyzanckiej bitwy Batalionu Barbara 16.Pułku Piechoty. W obchodach uczestniczyła delegacja Publicznej Szkoły Podstawowej im. Oddziału Regina II AK w Bistuszowej oraz przedstawiciele Stowarzyszenia Bistuszowian i Uniszowian. Uroczystość rozpoczęła się pod pomnikiem poległych podczas pacyfikacji Jamnej, gdzie odśpiewano hymn państwowy. Następnie […]

Uroczystości patriotyczne na Jamnej
SZKOŁA W BISTUSZOWEJ MA SWOJEGO PATRONA

21 września Publiczna Szkoła Podstawowa w Bistuszowej otrzymała sztandar oraz imię Oddziału Regina II Armii Krajowej. Uroczystość miała bardzo podniosły charakter. Rozpoczęła ją Msza Św. polowa, koncelebrowana pod przewodnictwem ks. dr Piotra Gajdy – kapelana Światowego Związku Żołnierzy AK.

Koncert Noworoczny w Bistuszowej

W sobotę 2 stycznia w obiekcie szkolno-wiejskim w Bistuszowej odbył się koncert świąteczno-noworoczny zatytułowany „Wyśpiewują chwałę Bogu żywioły’’. Piękne polskie kolędy i pastorałki zaprezentował , licznie zgromadzonym mieszkańcom, zespół z Ośrodka Kultury w Ryglicach pod kierunkiem pani Justyny Pieniądz.

Arrow
Arrow
Slider

Stowarzyszenie Bistuszowian i Uniszowian » Cele statutowe

Główne cele stowarzyszenia:

 1. Działanie na rzecz rozwoju kulturalnego, gospodarczego i turystycznego Bistuszowej i Uniszowej oraz integracja i aktywizacja społeczności lokalnej wokół tych działań.
 2. Promocja pozytywnego wizerunku Bistuszowej i Uniszowej podnosząca prestiż tych miejscowości.
 3. Działanie na rzecz ochrony środowiska i dziedzictwa kulturowego.
 4. Działanie na rzecz rozwoju zainteresowań dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych.
 5. Współpraca i wzajemna pomoc członków stowarzyszenia.
 6. Działania na rzecz rozwoju oświaty, kultury fizycznej i sportu obu miejscowości.
 7. Promocja i poprawienie rozwoju przedsiębiorczości lokalnej.
 8. Wspieranie wszelkich pozytywnych inicjatyw społecznych.
 9. Pobudzanie świadomości miejscowego społeczeństwa.
 10. Pomoc mieszkańcom w dostępie do informacji związanej z wykorzystaniem wszelkich środków pomocowych.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez prowadzenie działalności na rzecz ogółu mieszkańców Bistuszowej i Uniszowej w szczególności przez:

 1. Przedstawianie właściwym władzom i organom postulatów oraz opinii związanych z działalnością Stowarzyszenia wyrażających stanowisko jego członków.
 2. Współpracę z mieszkańcami, instytucjami samorządowymi, zawodowymi, społecznymi, gospodarczymi polegającą na planowaniu, opracowywaniu i opiniowaniu przedsięwziąć o istotnym znaczeniu dla Bistuszowej i Uniszowej.
 3. Organizowanie różnego rodzaju spotkań z mieszkańcami, imprez kulturalnych, występów artystycznych, festynów, zabaw, wystaw, prelekcji, szkoleń i wycieczek
 4. Organizowanie akcji społecznych mających na celu podniesienie estetyki oraz upiększenie obu miejscowości.
 5. Inicjowanie, propagowanie i branie udziału w realizowaniu ważnych dla mieszkańców Bistuszowej i Uniszowej zadań kulturalnych, gospodarczych i turystycznych.
 6. Wyrażanie opinii społecznych w sprawach istotnych dla Gminy i jej mieszkańców a w szczególności mieszkańców Bistuszowej i Uniszowej jak również publikowanie w środkach masowego przekazu informacji związanych z działalnością Stowarzyszenia.
 7. Utrzymywanie kontaktów krajowych i zagranicznych ze stowarzyszeniami i organizacjami o podobnych celach.
 8. Udzielanie pomocy w organizowaniu społecznego i towarzyskiego życia młodzieży oraz rozwoju sportu i turystyki.
 9. Organizowanie szkoleń związanych między innymi z pozyskiwaniem środków pomocowych.
 10. Działania na rzecz zwiększenia udziału ludzi młodych w życiu publicznym.
 11. Działania w zakresie ekologii i ochrony przyrody.
 12. Działalność z zakresie ochrony dóbr kultury i poszanowania tradycji.
 13. Gromadzenie środków pieniężnych, składek członkowskich, subwencji, dotacji, darowizn oraz dochodów z działalności statutowej.

Załącznik:
statut Stowarzyszenia z 23.06.2014