KONCERT PATRIOTYCZNO - RELIGIJNY W BISTUSZOWEJ

Lata 2018 – 2020 to lata wielkich rocznic narodowych. W roku 2018 obchodziliśmy 100- lecie odzyskania przez Polskę niepodległości.
Obecny rok 2019 jest Rokiem Powstań Śląskich. Świętujemy również 450 – lecie zawarcia Uni Lubelskiej. Z kolei w 2020 roku obchodzić będziemy 100 rocznicę Bitwy Warszawskiej. W duchu tego narodowego świętowania Stowarzyszenie Bistuszowian i Uniszowian zorganizowało w niedzielę 12 maja koncert patriotyczno – religijny w wykonaniu zespołu wokalno-instrumentalnego pod kierunkiem Pana Rafała Sokulskiego.

POŚWIĘCENIE TABLICY PAMIĄTKOWEJ W BISTUSZOWEJ

23 maja 2018r. miała miejsce w Bistuszowej, podniosła uroczystość odsłonięcia i poświęcenia tablicy, upamiętniającej bohaterską śmierć, pięciu żołnierzy Oddziału Regina II Armii Krajowej.
Tutejsza Szkoła Podstawowa od 2015 roku nosi imię Oddziału Regina II AK.

BISTUSZOWSKA SZKOŁA GOŚCIŁA SENIORÓW

20 stycznia, z okazji Dnia Babci i Dziadka, w auli Publicznej Szkoły Podstawowej w Bistuszowej zgromadzili się jak co roku seniorzy z naszych miejscowości, Obecni też byli dziadkowie i babcie naszych uczniów, mieszkający w innych miejscowościach i gminach.

WIECZORNICA PATRIOTYCZNA

28 listopada 2018 społeczność Publicznej Szkoły Podstawowej im. Oddziału Regina II AK w Bistuszowej świętowała 100- lecie odzyskania niepodległości oraz powstania Związku Harcerstwa Polskiego, którego wartości takie jak : Bóg, Honor, Ojczyzna są obecnie pielęgnowane przez drużynę harcerską działającą przy tutejszej szkole.

WIECZORNICA PATRIOTYCZNA

24 listopada 2017r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Bistuszowej, odbyła się Patriotyczna Wieczornica, upamiętniająca żołnierzy Armii Krajowej w tym żołnierzy Oddziału Regina II, który jest patronem szkoły. Mottem wieczornicy były słowa ,,Polska wierzy i walczy.

X KOLĘDOWANIE Z JANEM PAWŁEM II

26 stycznia Zarząd Stowarzyszenia Bistuszowian i Uniszowian wraz z nauczycielami Publicznej Szkoły Podstawowej im. Oddziału Regina II AK w Bistuszowej, uczestniczył w Krakowie w X Kolędowaniu z Janem Pawłem II. Koncert, zatytułowany ,, Śpiewajmy i grajmy MU”, odbył się w przepięknej sali Centrum Kongresowego ICE Kraków. Jego organizatorami byli Marszałek Województwa Małopolskiego oraz Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie.

MIEJSCE PAMIĘCI W RYGLICACH

W niedzielę 21 października 2018 r. w Ryglicach miały miejsce uroczystości religijno – patriotyczne zorganizowane przez tutejszą parafię. O godz. 15 w kościele pw. Św Katarzyny, sprawowana była Msza św. w intencji Ojczyzny pod przewodnictwem kś. biskupa Leszka Leszkiewicza. Po Mszy nastąpił przemarsz na plac dawnej świątyni, gdzie dokonano poświęcenia, nowo powstałego, okazałego Miejsca Pamięci.

W DĄBRACH UCZCZONO PAMIĘĆ POLEGŁYCH PARTYZANTÓW AK

14 pazdziernika 2018 r. w przysiółku Dąbry w miejscowości Rzepiennik Strzyżewski z okazji 74 Rocznicy Akcji ,, Burza” i tragicznej śmierci żołnierzy oddziału REGINA II, Batalionu ,,Barbara” 16 Pułku Piechoty Armii Krajowej, odbyły się uroczystości religijno – patriotyczne upamiętniające poległych partyzantów. Na cmentarzu wojskowym odprawiona została Msza Św. po której odczytano Apel Poległych...

PATRIOTYCZNA WYCIECZKA DO WADOWIC I KRAKOWA

4 listopada 2017r. mieszkańcy Bistuszowej i Uniszowej udali się na jednodniową wycieczkę autokarową śladami Wielkich Polaków do Wadowic i Krakowa. Wycieczka wchodziła w cykl przedsięwzięć patriotycznych, mających na celu wzrost świadomości historycznej i obywatelskiej naszych mieszkańców, realizowanych z projektu zatytułowanego ,,Bistuszowa pamięta o swoich bohaterach”.

25 września na Jamnej odbyły się uroczystości patriotyczno- religijne upamiętniające 72 rocznicę pacyfikacji Jamnej i partyzanckiej bitwy Batalionu Barbara 16.Pułku Piechoty. W obchodach uczestniczyła delegacja Publicznej Szkoły Podstawowej im. Oddziału Regina II AK w Bistuszowej oraz przedstawiciele Stowarzyszenia Bistuszowian i Uniszowian. Uroczystość rozpoczęła się pod pomnikiem poległych podczas pacyfikacji Jamnej, gdzie odśpiewano hymn państwowy. Następnie […]

Uroczystości patriotyczne na Jamnej
SZKOŁA W BISTUSZOWEJ MA SWOJEGO PATRONA

21 września Publiczna Szkoła Podstawowa w Bistuszowej otrzymała sztandar oraz imię Oddziału Regina II Armii Krajowej. Uroczystość miała bardzo podniosły charakter. Rozpoczęła ją Msza Św. polowa, koncelebrowana pod przewodnictwem ks. dr Piotra Gajdy – kapelana Światowego Związku Żołnierzy AK.

Koncert Noworoczny w Bistuszowej

W sobotę 2 stycznia w obiekcie szkolno-wiejskim w Bistuszowej odbył się koncert świąteczno-noworoczny zatytułowany „Wyśpiewują chwałę Bogu żywioły’’. Piękne polskie kolędy i pastorałki zaprezentował , licznie zgromadzonym mieszkańcom, zespół z Ośrodka Kultury w Ryglicach pod kierunkiem pani Justyny Pieniądz.

previous arrow
next arrow
Slider

Stowarzyszenie Bistuszowian i Uniszowian » Cele statutowe

Główne cele stowarzyszenia:

 1. Działanie na rzecz rozwoju kulturalnego, gospodarczego i turystycznego Bistuszowej i Uniszowej oraz integracja i aktywizacja społeczności lokalnej wokół tych działań.
 2. Promocja pozytywnego wizerunku Bistuszowej i Uniszowej podnosząca prestiż tych miejscowości.
 3. Działanie na rzecz ochrony środowiska i dziedzictwa kulturowego.
 4. Działanie na rzecz rozwoju zainteresowań dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych.
 5. Współpraca i wzajemna pomoc członków stowarzyszenia.
 6. Działania na rzecz rozwoju oświaty, kultury fizycznej i sportu obu miejscowości.
 7. Promocja i poprawienie rozwoju przedsiębiorczości lokalnej.
 8. Wspieranie wszelkich pozytywnych inicjatyw społecznych.
 9. Pobudzanie świadomości miejscowego społeczeństwa.
 10. Pomoc mieszkańcom w dostępie do informacji związanej z wykorzystaniem wszelkich środków pomocowych.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez prowadzenie działalności na rzecz ogółu mieszkańców Bistuszowej i Uniszowej w szczególności przez:

 1. Przedstawianie właściwym władzom i organom postulatów oraz opinii związanych z działalnością Stowarzyszenia wyrażających stanowisko jego członków.
 2. Współpracę z mieszkańcami, instytucjami samorządowymi, zawodowymi, społecznymi, gospodarczymi polegającą na planowaniu, opracowywaniu i opiniowaniu przedsięwziąć o istotnym znaczeniu dla Bistuszowej i Uniszowej.
 3. Organizowanie różnego rodzaju spotkań z mieszkańcami, imprez kulturalnych, występów artystycznych, festynów, zabaw, wystaw, prelekcji, szkoleń i wycieczek
 4. Organizowanie akcji społecznych mających na celu podniesienie estetyki oraz upiększenie obu miejscowości.
 5. Inicjowanie, propagowanie i branie udziału w realizowaniu ważnych dla mieszkańców Bistuszowej i Uniszowej zadań kulturalnych, gospodarczych i turystycznych.
 6. Wyrażanie opinii społecznych w sprawach istotnych dla Gminy i jej mieszkańców a w szczególności mieszkańców Bistuszowej i Uniszowej jak również publikowanie w środkach masowego przekazu informacji związanych z działalnością Stowarzyszenia.
 7. Utrzymywanie kontaktów krajowych i zagranicznych ze stowarzyszeniami i organizacjami o podobnych celach.
 8. Udzielanie pomocy w organizowaniu społecznego i towarzyskiego życia młodzieży oraz rozwoju sportu i turystyki.
 9. Organizowanie szkoleń związanych między innymi z pozyskiwaniem środków pomocowych.
 10. Działania na rzecz zwiększenia udziału ludzi młodych w życiu publicznym.
 11. Działania w zakresie ekologii i ochrony przyrody.
 12. Działalność z zakresie ochrony dóbr kultury i poszanowania tradycji.
 13. Gromadzenie środków pieniężnych, składek członkowskich, subwencji, dotacji, darowizn oraz dochodów z działalności statutowej.

Załącznik:
statut Stowarzyszenia z 23.06.2014