MIEJSCE PAMIĘCI W RYGLICACH

W niedzielę 21 października 2018 r. w Ryglicach miały miejsce uroczystości religijno – patriotyczne zorganizowane przez tutejszą parafię. O godz. 15 w kościele pw. Św Katarzyny, sprawowana była Msza św. w intencji Ojczyzny pod przewodnictwem kś. biskupa Leszka Leszkiewicza. Po Mszy nastąpił przemarsz na plac dawnej świątyni, gdzie dokonano poświęcenia, nowo powstałego, okazałego Miejsca Pamięci.
W uroczystościach wzięli udział księża dekanatu tuchowskiego, przedstawiciele parlamentu, władz samorządowych, harcerze ze szkoły w Bistuszowej, strażacy oraz licznie przybyli mieszkańcy naszej gminy. Wiązanki kwiatów pod pomnikiem złożyli: poseł na sejm RP Wiesław Krajewski, starosta tarnowski Roman Łucarz, radny sejmiku wojewódzkiego Wojciech Skruch, radny powiatowy Paweł Augustyn oraz przedstawiciele parafii. Miejsce Pamięci powstało z inicjatywy kś. proboszcza Franciszka Kuczka a uroczystość zorganizowano na 100 – lecie odzyskania Niepodległości przez Polskę oraz z okazji 40 rocznicy wyboru papieża Polaka – św. Jana Pawła II.