SZKOŁA W BISTUSZOWEJ MA SWOJEGO PATRONA

21 września Publiczna Szkoła Podstawowa w Bistuszowej otrzymała sztandar oraz imię Oddziału Regina II Armii Krajowej.
Uroczystość miała bardzo podniosły charakter.
Rozpoczęła ją Msza Św. polowa, koncelebrowana pod przewodnictwem ks. dr Piotra Gajdy – kapelana Światowego Związku Żołnierzy AK.

Po pięknym patriotycznym kazaniu nastąpiło uroczyste poświęcenie sztandaru ufundowanego przez mieszkańców naszych miejscowości.
Druga część uroczystości rozpoczęła się odśpiewaniem hymnu państwowego.
Licznie przybyłych gości, rodziców, mieszkańców Bistuszowej i Uniszowej przywitali Dyrektor Szkoły Pani Bogumiła Ziemian i Prezes Stowarzyszenia – organu prowadzącego szkołę- Grzegorz Wojtanowski.
Wśród gości byli m.in. poseł na Sejm RP Michał Wojtkiewicz, Kanclerz Kurii Diecezjalnej w Tarnowie ks. dr Robert Kantor, Burmistrz Ryglic Bernard Karasiewicz.
Gośćmi honorowymi uroczystości byli: płk dr Jerzy Pertkiewicz ps. Drzazga, partyzant Oddziału Regina II oraz rodziny poległych partyzantów, patronów naszej szkoły pochodzących z Bistuszowej i Uniszowej.

Obecne były poczty sztandarowe szkół mających patronów związanych z Armią Krajową.
Po zaprezentowaniu historii szkoły oraz sylwetki patrona, Prezes Stowarzyszenia odczytał akt nadania szkole imienia Oddziału Regina II Armii Krajowej. Przedstawiciele Rady Rodziców uroczyście przekazali sztandar Dyrektorowi Szkoły, który następnie dokonał jego prezentacji. Zgodnie z ceremoniałem, dyrektor przekazał sztandar uczniom, a ci złożyli uroczyste ślubowanie. Wszyscy uczniowie odśpiewali hymn szkoły. Po wystąpieniach gości, uczniowie zaprezentowali program pt. ’’Wspomnienie’’.
Na zakończenie Pani Dyrektor serdecznie podziękowała wszystkim za udział i pomoc w tej uroczystości a następnie zaprosiła do zwiedzania szkoły oraz na wspólny poczęstunek.

kliknij, aby obejrzeć fotorelację.