Pożyteczne wakacje 2007

Dzięki staraniom Stowarzyszenia Bistuszowian i Uniszowian 20 miejscowych dzieci przez 2 tygodnie uczestniczyło w realizacji projektu edukacyjnego zatytułowanego „Poznajemy bogactwo naszych miejscowości”, prowadzonego w ramach programu „Pożyteczne wakacje”.
W maju br. Stowarzyszenie przygotowało i złożyło do Fundacji Wspomagania Wsi projekt konkursowy, którego tematem było poznawanie i inwentaryzowanie zasobów kulturowych i przyrodniczych Bistuszowej i Uniszowej.
Projekt został pozytywnie oceniony dzięki czemu Stowarzyszenie otrzymało dotację finansową na zorganizowanie aktywnego wypoczynku dzieci szkolnych. Na ponad 750 złożonych wniosków konkursowych akceptację uzyskało jedynie 180.
Realizując program „Pożyteczne wakacje 2007”, młodzi mieszkańcy Uniszowej i Bistuszowej poprzez wycieczki, spacery, rozmowy z ciekawymi ludzmi poznawali i inwentaryzowali najciekawsze miejsca i obiekty swoich miejscowości.
Wymiernym efektem tych działań był rejestr obiektów przyrodniczo-kulturowych wraz z mapą ilustrującą ich położenie. Najpiękniejsze obiekty zostały wyeksponowane w postaci dużych zdjęć oprawionych w antyramy, które w przyszłości będą zdobić pomieszczenia nowej szkoły.
Dzięki wsparciu Fundacji młodzi uczestnicy 2-tygodnowych wakacji otrzymali w trakcie zajęć posiłek.
Zwiedzane obiekty przyrodniczo-historyczne dokumentowane były przy pomocy zakupionego przez Stowarzyszenie ze środków Fundacji aparatu cyfrowego.

Dodaj komentarz