NOWA HALA SPORTOWA PRZY SZKOLE W BISTUSZOWEJ

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z artykułem opublikowanym w serwisie tarnowska.tv: Na nowy rok szkolny nowa hala sportowa. Uczniowie z Bistuszowej i Uniszowej nie będą musieli dojeżdżać na lekcje wychowania fizycznego

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z artykułem opublikowanym w serwisie tarnowska.tv: Na nowy rok szkolny nowa hala sportowa. Uczniowie z Bistuszowej i Uniszowej nie będą musieli dojeżdżać na lekcje wychowania fizycznego

Święto niepodległości 11/XI/2020

Film Instytutu Pamięci Narodowej: Gra o niepodległość. Dostępny w serwisie youtube: link do filmu

Film Instytutu Pamięci Narodowej: Gra o niepodległość. Dostępny w serwisie youtube: link do filmu

100 Urodziny Płk. Jerzego Pertkiewicza

25 lutego 2020 r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Bistuszowej miała miejsce uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej płk Jerzego Pertkiewicza, naszego przyjaciela oraz przewodnika, który był inicjatorem nadania naszej placówce imienia Oddziału Regina II Armii Krajowej (...)

PATRIOTYCZNA WYCIECZKA DO WARSZAWY

Z inicjatywy Centrum Myśli Patriotycznej w Bistuszowej, w dniach 16 – 17 listopada 2019r zorganizowana została wycieczka patriotyczna do Warszawy (...)

I PIKNIK PATRIOTYCZNY W BISTUSZOWEJ

W niedzielne popołudnie 29 września Centrum Myśli Patriotycznej, powołane przez Stowarzyszenie Bistuszowian i Uniszowian, zorganizowało na placu szkolnym w Bistuszowej

KONCERT PATRIOTYCZNO - RELIGIJNY W BISTUSZOWEJ

Lata 2018 – 2020 to lata wielkich rocznic narodowych. W roku 2018 obchodziliśmy 100- lecie odzyskania przez Polskę niepodległości.
Obecny rok 2019 jest Rokiem Powstań Śląskich. Świętujemy również 450 – lecie zawarcia Uni Lubelskiej. Z kolei w 2020 roku obchodzić będziemy 100 rocznicę Bitwy Warszawskiej. W duchu tego narodowego świętowania Stowarzyszenie Bistuszowian i Uniszowian zorganizowało w niedzielę 12 maja koncert patriotyczno – religijny w wykonaniu zespołu wokalno-instrumentalnego pod kierunkiem Pana Rafała Sokulskiego.

POŚWIĘCENIE TABLICY PAMIĄTKOWEJ W BISTUSZOWEJ

23 maja 2018r. miała miejsce w Bistuszowej, podniosła uroczystość odsłonięcia i poświęcenia tablicy, upamiętniającej bohaterską śmierć, pięciu żołnierzy Oddziału Regina II Armii Krajowej.
Tutejsza Szkoła Podstawowa od 2015 roku nosi imię Oddziału Regina II AK.

BISTUSZOWSKA SZKOŁA GOŚCIŁA SENIORÓW

20 stycznia, z okazji Dnia Babci i Dziadka, w auli Publicznej Szkoły Podstawowej w Bistuszowej zgromadzili się jak co roku seniorzy z naszych miejscowości, Obecni też byli dziadkowie i babcie naszych uczniów, mieszkający w innych miejscowościach i gminach.

WIECZORNICA PATRIOTYCZNA

28 listopada 2018 społeczność Publicznej Szkoły Podstawowej im. Oddziału Regina II AK w Bistuszowej świętowała 100- lecie odzyskania niepodległości oraz powstania Związku Harcerstwa Polskiego, którego wartości takie jak : Bóg, Honor, Ojczyzna są obecnie pielęgnowane przez drużynę harcerską działającą przy tutejszej szkole.

WIECZORNICA PATRIOTYCZNA

24 listopada 2017r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Bistuszowej, odbyła się Patriotyczna Wieczornica, upamiętniająca żołnierzy Armii Krajowej w tym żołnierzy Oddziału Regina II, który jest patronem szkoły. Mottem wieczornicy były słowa ,,Polska wierzy i walczy.

X KOLĘDOWANIE Z JANEM PAWŁEM II

26 stycznia Zarząd Stowarzyszenia Bistuszowian i Uniszowian wraz z nauczycielami Publicznej Szkoły Podstawowej im. Oddziału Regina II AK w Bistuszowej, uczestniczył w Krakowie w X Kolędowaniu z Janem Pawłem II. Koncert, zatytułowany ,, Śpiewajmy i grajmy MU”, odbył się w przepięknej sali Centrum Kongresowego ICE Kraków. Jego organizatorami byli Marszałek Województwa Małopolskiego oraz Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie.

MIEJSCE PAMIĘCI W RYGLICACH

W niedzielę 21 października 2018 r. w Ryglicach miały miejsce uroczystości religijno – patriotyczne zorganizowane przez tutejszą parafię. O godz. 15 w kościele pw. Św Katarzyny, sprawowana była Msza św. w intencji Ojczyzny pod przewodnictwem kś. biskupa Leszka Leszkiewicza. Po Mszy nastąpił przemarsz na plac dawnej świątyni, gdzie dokonano poświęcenia, nowo powstałego, okazałego Miejsca Pamięci.

W DĄBRACH UCZCZONO PAMIĘĆ POLEGŁYCH PARTYZANTÓW AK

14 pazdziernika 2018 r. w przysiółku Dąbry w miejscowości Rzepiennik Strzyżewski z okazji 74 Rocznicy Akcji ,, Burza” i tragicznej śmierci żołnierzy oddziału REGINA II, Batalionu ,,Barbara” 16 Pułku Piechoty Armii Krajowej, odbyły się uroczystości religijno – patriotyczne upamiętniające poległych partyzantów. Na cmentarzu wojskowym odprawiona została Msza Św. po której odczytano Apel Poległych...

PATRIOTYCZNA WYCIECZKA DO WADOWIC I KRAKOWA

4 listopada 2017r. mieszkańcy Bistuszowej i Uniszowej udali się na jednodniową wycieczkę autokarową śladami Wielkich Polaków do Wadowic i Krakowa. Wycieczka wchodziła w cykl przedsięwzięć patriotycznych, mających na celu wzrost świadomości historycznej i obywatelskiej naszych mieszkańców, realizowanych z projektu zatytułowanego ,,Bistuszowa pamięta o swoich bohaterach”.

25 września na Jamnej odbyły się uroczystości patriotyczno- religijne upamiętniające 72 rocznicę pacyfikacji Jamnej i partyzanckiej bitwy Batalionu Barbara 16.Pułku Piechoty. W obchodach uczestniczyła delegacja Publicznej Szkoły Podstawowej im. Oddziału Regina II AK w Bistuszowej oraz przedstawiciele Stowarzyszenia Bistuszowian i Uniszowian. Uroczystość rozpoczęła się pod pomnikiem poległych podczas pacyfikacji Jamnej, gdzie odśpiewano hymn państwowy. Następnie […]

Uroczystości patriotyczne na Jamnej
SZKOŁA W BISTUSZOWEJ MA SWOJEGO PATRONA

21 września Publiczna Szkoła Podstawowa w Bistuszowej otrzymała sztandar oraz imię Oddziału Regina II Armii Krajowej. Uroczystość miała bardzo podniosły charakter. Rozpoczęła ją Msza Św. polowa, koncelebrowana pod przewodnictwem ks. dr Piotra Gajdy – kapelana Światowego Związku Żołnierzy AK.

Koncert Noworoczny w Bistuszowej

W sobotę 2 stycznia w obiekcie szkolno-wiejskim w Bistuszowej odbył się koncert świąteczno-noworoczny zatytułowany „Wyśpiewują chwałę Bogu żywioły’’. Piękne polskie kolędy i pastorałki zaprezentował , licznie zgromadzonym mieszkańcom, zespół z Ośrodka Kultury w Ryglicach pod kierunkiem pani Justyny Pieniądz.

previous arrow
next arrow
Slider

Stowarzyszenie Bistuszowian i Uniszowian » Radny informuje

V SESJA RADY MIEJSKIEJ W RYGLICACH
30 stycznia odbyła się V Sesja Rady Miejskiej w Ryglicach. Szczegółowy porządek obrad podany został na stronie Urzędu Gminy.
Na sesji między innymi:
• Rada podjęła uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr IV/16/14 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 30 grudnia 2014 r., w której m.in. zmniejszono środki na zadanie „Budowa altany z infrastrukturą w Ryglicach”.[w budżecie na 2015r.znajduje się kwota 400000zł na wodociągowanie Podlesia w Bistuszowej].
• Podjęto Uchwałę w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysów i członków Rad Sołeckich w sołectwach: Bistuszowa, Uniszowa, Joniny, Kowalowa, Lubcza, Wola Lubecka, Zalasowa, oraz wyborów Przewodniczącego Zarządu Miasta Ryglice
i członków Zarządu Miasta Ryglice. Termin wyborów ustalono na 1.03.2015 r. Zgodnie z kalendarzem wyborczym do dnia 12.02.2015 r. do godz. 18, można zgłaszać do Gminnej Komisji wyborczej kandydatów na Sołtysów i Członków Rad Sołeckich.
• Stosowną Uchwałą wyznaczono przedstawiciela Rady Miejskiej na członka Gminnej Komisji Wyborczej. Została nim radna Katarzyna Mróz.
• Burmistrz przedstawił Radnym projekt uchwały, który zamyka możliwość zapłaty u sołtysów podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości. Zgodnie
z przedłożonym projektem mieszkańcy wpłacaliby podatki w bankach lub na poczcie. Zaproponowana przez Burmistrza Uchwała wzbudziła wiele kontrowersji i ożywioną dyskusję.

Również Radny Bistuszowej i Uniszowej przedstawił na sesji swoje negatywne stanowisko w tej sprawie (nagranie video).
Ostatecznie radni stosunkiem głosów 8:6 nie przyjęli uchwały w tej sprawie.

• Ponadto w wolnych wnioskach jako radny zgłosiłem Panu Burmistrzowi do załatwienia dwie kwestie:
– przyspieszenie trwającego już rok postępowania w sprawie podziału i sprzedaży działek gminnych w Bistuszowej na cele budowlane,
– ponowne zwrócenie się do RZGW, celem przyspieszenia prac z zakresu zabudowy i zabezpieczenia koryta rzeki Szwedka przed dalszym podmyciem i osuwaniem brzegów na terenie Uniszowej i Bistuszowej.


Uprzejmie informuję, że od lutego 2015r. uruchamiam dyżury radnego dla mieszkańców Bistuszowej i Uniszowej. Dyżury będę pełnił w każdy ostatni piątek miesiąca w godz. od 16 do 17 w siedzibie stowarzyszenia (parter budynku szkoły).
O wszelkich zmianach tego terminu, powstałych z przyczyn niezależnych, będę informował na stronie podając termin zastępczy. Niezależnie od dyżurów proszę o kontakt telefoniczny tel. kom. 537 677 193 (najlepiej w godz. od 15 do 22) lub e-mail wojtanow@op.pl
Bardzo proszę o informowanie mnie o sprawach i problemach dotyczących naszych miejscowości oraz Was mieszkańców, które, jako radny, będę próbował rozwiązac.
W zakładce tej będę informował mieszkańców o najważniejszych sprawach prowadzonych przez Radę i Burmistrza oraz działaniach podejmowanych przez radnego. W szczególności będą to sprawy dotyczące naszych miejscowości.
Bardzo liczę, że ta nowa forma mojego kontaktu z mieszkańcami, spotka się z Państwa przychylnością i zainteresowaniem.

Grzegorz Wojtanowski
Radny Bistuszowej i Uniszowej


Drodzy Mieszkańcy Bistuszowej i Uniszowej
Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy oddali na mnie swój głos w wyborach samorządowych do Rady Miejskiej w Ryglicach. Po raz kolejny obdarzyliście mnie Państwo ogromnym zaufaniem, powierzając funkcję radnego Bistuszowej i Uniszowej. Wasze zaufanie mobilizuje do jeszcze większej pracy dla dobra naszych społeczności. Dziękuję również mieszkańcom, którzy wzięli udział w wyborach i głosowali na innych kandydatów w moim okręgu. Jako radny ,będę reprezentował i załatwiał sprawy wszystkich mieszkańców. Zapewniam, że nadal będę służyć Państwu swoją pracą, wiedzą i doświadczeniem.
Z wyrazami szacunku
Grzegorz Wojtanowski