KONCERT PATRIOTYCZNO - RELIGIJNY W BISTUSZOWEJ

Lata 2018 – 2020 to lata wielkich rocznic narodowych. W roku 2018 obchodziliśmy 100- lecie odzyskania przez Polskę niepodległości.
Obecny rok 2019 jest Rokiem Powstań Śląskich. Świętujemy również 450 – lecie zawarcia Uni Lubelskiej. Z kolei w 2020 roku obchodzić będziemy 100 rocznicę Bitwy Warszawskiej. W duchu tego narodowego świętowania Stowarzyszenie Bistuszowian i Uniszowian zorganizowało w niedzielę 12 maja koncert patriotyczno – religijny w wykonaniu zespołu wokalno-instrumentalnego pod kierunkiem Pana Rafała Sokulskiego.

POŚWIĘCENIE TABLICY PAMIĄTKOWEJ W BISTUSZOWEJ

23 maja 2018r. miała miejsce w Bistuszowej, podniosła uroczystość odsłonięcia i poświęcenia tablicy, upamiętniającej bohaterską śmierć, pięciu żołnierzy Oddziału Regina II Armii Krajowej.
Tutejsza Szkoła Podstawowa od 2015 roku nosi imię Oddziału Regina II AK.

BISTUSZOWSKA SZKOŁA GOŚCIŁA SENIORÓW

20 stycznia, z okazji Dnia Babci i Dziadka, w auli Publicznej Szkoły Podstawowej w Bistuszowej zgromadzili się jak co roku seniorzy z naszych miejscowości, Obecni też byli dziadkowie i babcie naszych uczniów, mieszkający w innych miejscowościach i gminach.

WIECZORNICA PATRIOTYCZNA

28 listopada 2018 społeczność Publicznej Szkoły Podstawowej im. Oddziału Regina II AK w Bistuszowej świętowała 100- lecie odzyskania niepodległości oraz powstania Związku Harcerstwa Polskiego, którego wartości takie jak : Bóg, Honor, Ojczyzna są obecnie pielęgnowane przez drużynę harcerską działającą przy tutejszej szkole.

WIECZORNICA PATRIOTYCZNA

24 listopada 2017r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Bistuszowej, odbyła się Patriotyczna Wieczornica, upamiętniająca żołnierzy Armii Krajowej w tym żołnierzy Oddziału Regina II, który jest patronem szkoły. Mottem wieczornicy były słowa ,,Polska wierzy i walczy.

X KOLĘDOWANIE Z JANEM PAWŁEM II

26 stycznia Zarząd Stowarzyszenia Bistuszowian i Uniszowian wraz z nauczycielami Publicznej Szkoły Podstawowej im. Oddziału Regina II AK w Bistuszowej, uczestniczył w Krakowie w X Kolędowaniu z Janem Pawłem II. Koncert, zatytułowany ,, Śpiewajmy i grajmy MU”, odbył się w przepięknej sali Centrum Kongresowego ICE Kraków. Jego organizatorami byli Marszałek Województwa Małopolskiego oraz Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie.

MIEJSCE PAMIĘCI W RYGLICACH

W niedzielę 21 października 2018 r. w Ryglicach miały miejsce uroczystości religijno – patriotyczne zorganizowane przez tutejszą parafię. O godz. 15 w kościele pw. Św Katarzyny, sprawowana była Msza św. w intencji Ojczyzny pod przewodnictwem kś. biskupa Leszka Leszkiewicza. Po Mszy nastąpił przemarsz na plac dawnej świątyni, gdzie dokonano poświęcenia, nowo powstałego, okazałego Miejsca Pamięci.

W DĄBRACH UCZCZONO PAMIĘĆ POLEGŁYCH PARTYZANTÓW AK

14 pazdziernika 2018 r. w przysiółku Dąbry w miejscowości Rzepiennik Strzyżewski z okazji 74 Rocznicy Akcji ,, Burza” i tragicznej śmierci żołnierzy oddziału REGINA II, Batalionu ,,Barbara” 16 Pułku Piechoty Armii Krajowej, odbyły się uroczystości religijno – patriotyczne upamiętniające poległych partyzantów. Na cmentarzu wojskowym odprawiona została Msza Św. po której odczytano Apel Poległych...

PATRIOTYCZNA WYCIECZKA DO WADOWIC I KRAKOWA

4 listopada 2017r. mieszkańcy Bistuszowej i Uniszowej udali się na jednodniową wycieczkę autokarową śladami Wielkich Polaków do Wadowic i Krakowa. Wycieczka wchodziła w cykl przedsięwzięć patriotycznych, mających na celu wzrost świadomości historycznej i obywatelskiej naszych mieszkańców, realizowanych z projektu zatytułowanego ,,Bistuszowa pamięta o swoich bohaterach”.

25 września na Jamnej odbyły się uroczystości patriotyczno- religijne upamiętniające 72 rocznicę pacyfikacji Jamnej i partyzanckiej bitwy Batalionu Barbara 16.Pułku Piechoty. W obchodach uczestniczyła delegacja Publicznej Szkoły Podstawowej im. Oddziału Regina II AK w Bistuszowej oraz przedstawiciele Stowarzyszenia Bistuszowian i Uniszowian. Uroczystość rozpoczęła się pod pomnikiem poległych podczas pacyfikacji Jamnej, gdzie odśpiewano hymn państwowy. Następnie […]

Uroczystości patriotyczne na Jamnej
SZKOŁA W BISTUSZOWEJ MA SWOJEGO PATRONA

21 września Publiczna Szkoła Podstawowa w Bistuszowej otrzymała sztandar oraz imię Oddziału Regina II Armii Krajowej. Uroczystość miała bardzo podniosły charakter. Rozpoczęła ją Msza Św. polowa, koncelebrowana pod przewodnictwem ks. dr Piotra Gajdy – kapelana Światowego Związku Żołnierzy AK.

Koncert Noworoczny w Bistuszowej

W sobotę 2 stycznia w obiekcie szkolno-wiejskim w Bistuszowej odbył się koncert świąteczno-noworoczny zatytułowany „Wyśpiewują chwałę Bogu żywioły’’. Piękne polskie kolędy i pastorałki zaprezentował , licznie zgromadzonym mieszkańcom, zespół z Ośrodka Kultury w Ryglicach pod kierunkiem pani Justyny Pieniądz.

previous arrow
next arrow
Slider

Stowarzyszenie Bistuszowian i Uniszowian » Radny informuje

V SESJA RADY MIEJSKIEJ W RYGLICACH
30 stycznia odbyła się V Sesja Rady Miejskiej w Ryglicach. Szczegółowy porządek obrad podany został na stronie Urzędu Gminy.
Na sesji między innymi:
• Rada podjęła uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr IV/16/14 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 30 grudnia 2014 r., w której m.in. zmniejszono środki na zadanie „Budowa altany z infrastrukturą w Ryglicach”.[w budżecie na 2015r.znajduje się kwota 400000zł na wodociągowanie Podlesia w Bistuszowej].
• Podjęto Uchwałę w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysów i członków Rad Sołeckich w sołectwach: Bistuszowa, Uniszowa, Joniny, Kowalowa, Lubcza, Wola Lubecka, Zalasowa, oraz wyborów Przewodniczącego Zarządu Miasta Ryglice
i członków Zarządu Miasta Ryglice. Termin wyborów ustalono na 1.03.2015 r. Zgodnie z kalendarzem wyborczym do dnia 12.02.2015 r. do godz. 18, można zgłaszać do Gminnej Komisji wyborczej kandydatów na Sołtysów i Członków Rad Sołeckich.
• Stosowną Uchwałą wyznaczono przedstawiciela Rady Miejskiej na członka Gminnej Komisji Wyborczej. Została nim radna Katarzyna Mróz.
• Burmistrz przedstawił Radnym projekt uchwały, który zamyka możliwość zapłaty u sołtysów podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości. Zgodnie
z przedłożonym projektem mieszkańcy wpłacaliby podatki w bankach lub na poczcie. Zaproponowana przez Burmistrza Uchwała wzbudziła wiele kontrowersji i ożywioną dyskusję.

Również Radny Bistuszowej i Uniszowej przedstawił na sesji swoje negatywne stanowisko w tej sprawie (nagranie video).
Ostatecznie radni stosunkiem głosów 8:6 nie przyjęli uchwały w tej sprawie.

• Ponadto w wolnych wnioskach jako radny zgłosiłem Panu Burmistrzowi do załatwienia dwie kwestie:
– przyspieszenie trwającego już rok postępowania w sprawie podziału i sprzedaży działek gminnych w Bistuszowej na cele budowlane,
– ponowne zwrócenie się do RZGW, celem przyspieszenia prac z zakresu zabudowy i zabezpieczenia koryta rzeki Szwedka przed dalszym podmyciem i osuwaniem brzegów na terenie Uniszowej i Bistuszowej.


Uprzejmie informuję, że od lutego 2015r. uruchamiam dyżury radnego dla mieszkańców Bistuszowej i Uniszowej. Dyżury będę pełnił w każdy ostatni piątek miesiąca w godz. od 16 do 17 w siedzibie stowarzyszenia (parter budynku szkoły).
O wszelkich zmianach tego terminu, powstałych z przyczyn niezależnych, będę informował na stronie podając termin zastępczy. Niezależnie od dyżurów proszę o kontakt telefoniczny tel. kom. 537 677 193 (najlepiej w godz. od 15 do 22) lub e-mail wojtanow@op.pl
Bardzo proszę o informowanie mnie o sprawach i problemach dotyczących naszych miejscowości oraz Was mieszkańców, które, jako radny, będę próbował rozwiązac.
W zakładce tej będę informował mieszkańców o najważniejszych sprawach prowadzonych przez Radę i Burmistrza oraz działaniach podejmowanych przez radnego. W szczególności będą to sprawy dotyczące naszych miejscowości.
Bardzo liczę, że ta nowa forma mojego kontaktu z mieszkańcami, spotka się z Państwa przychylnością i zainteresowaniem.

Grzegorz Wojtanowski
Radny Bistuszowej i Uniszowej


Drodzy Mieszkańcy Bistuszowej i Uniszowej
Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy oddali na mnie swój głos w wyborach samorządowych do Rady Miejskiej w Ryglicach. Po raz kolejny obdarzyliście mnie Państwo ogromnym zaufaniem, powierzając funkcję radnego Bistuszowej i Uniszowej. Wasze zaufanie mobilizuje do jeszcze większej pracy dla dobra naszych społeczności. Dziękuję również mieszkańcom, którzy wzięli udział w wyborach i głosowali na innych kandydatów w moim okręgu. Jako radny ,będę reprezentował i załatwiał sprawy wszystkich mieszkańców. Zapewniam, że nadal będę służyć Państwu swoją pracą, wiedzą i doświadczeniem.
Z wyrazami szacunku
Grzegorz Wojtanowski