Uroczystości patriotyczne na Jamnej


25 września na Jamnej odbyły się uroczystości patriotyczno- religijne upamiętniające 72 rocznicę pacyfikacji Jamnej i partyzanckiej bitwy Batalionu Barbara 16.Pułku Piechoty. W obchodach uczestniczyła delegacja Publicznej Szkoły Podstawowej im. Oddziału Regina II AK w Bistuszowej oraz przedstawiciele Stowarzyszenia Bistuszowian i Uniszowian.

Uroczystość rozpoczęła się pod pomnikiem poległych podczas pacyfikacji Jamnej, gdzie odśpiewano hymn państwowy. Następnie odbył się Apel Poległych i złożenie wiązanek kwiatów pod pomnikiem. Symboliczną wiązankę złożyli przedstawiciele szkoły i stowarzyszenia. W Dolinie Męczeństwa została odprawiona uroczysta Msza Święta w intencji poległych i zamordowanych.