XVI Forum Inicjatyw Oświatowych

Pod hasłem „Stowarzyszenia Rozwoju Wsi – przełom w oświacie” obradowało w Warszawie w dniach 28-29 czerwca 2014r. Forum Inicjatyw Oświatowych.
Po raz pierwszy w Forum uczestniczyło Stowarzyszenie Bistuszowian i Uniszowian reprezentowane przez jego prezesa Grzegorza Wojtanowskiego.
Była to jak mówi prezes – doskonała okazja do dyskusji i wymiany doświadczeń z podmiotami z różnych części kraju, które prowadzą placówki oświatowe.
Więcej informacji o Forum na stronie:
http://fio.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1610&catid=35&Itemid=113