100 Urodziny Płk Jerzego Pertkiewicza

25 lutego 2020 r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Bistuszowej miała miejsce uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej płk Jerzego Pertkiewicza, naszego przyjaciela oraz przewodnika, który był inicjatorem nadania naszej placówce imienia Oddziału Regina II Armii Krajowej. Uroczystość odbyła się w dniu Jego 100 urodzin.

Wśród licznie przybyłych gości był Pan Pułkownik Marcin Żal – szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Krakowie. Nadmienić należy, że Pan Pułkownik był obecny na uroczystości w imieniu Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego – Generała Rajmunda Andrzejczaka. Podniosłość uroczystości nadał odczytany apel poległych a także oddane przez żołnierzy z 6 Brygady Powietrznodesantowej z Krakowa salwy honorowe.

Słowa podziękowania należą się wszystkim przybyłym na tę wyjątkową uroczystość. Przede wszystkim nasze wyrazy wdzięczności kierujemy w stronę Pani Mirosławy i Pana Zygmunta, dzieci Pana Pułkownika, którzy obdarzyli nas ogromnym zaufaniem i powierzyli naszej szkole mundur „Drzazgi”. Jest to dla nas ogromne wyróżnienie i jednocześnie nowa siła napędowa do szerzenia idei miłości do Ojczyzny.

Pułkownik Jerzy Pertkiewicz był dla nas wszystkich niczym troskliwy i wymagający nauczyciel, który podkreślając ponadczasowe wartości, pokazał jak być dobrym i prawdziwym Polakiem, dlatego jesteśmy dumni, że jego postać była, jest i zawsze będzie tak blisko nas!