Bezpłatny Punkt Maltański – Darmowe leki!

Bezpłatny Punkt Maltański działa na terenie szpitala im. św. Łukasza w Tarnowie. Punkt wydaje lekarstwa raz w tygodniu osobom biednym i przewlekle chorym. Najwięcej zgromadzono leków kardiologicznych, przeciwcukrzycowych, przeciwbólowych i antydepresyjnych. W razie potrzeby Maltańska Służba Medyczna może przeprowadzić zbiórkę leków, które zostaną przekazane instytucjom.

Aby otrzymać niezbędny lek, wystarczy recepta oraz zaświadczenie o trudnej sytuacji materialnej wystawione przez proboszcza lub pracowników opieki społecznej.

Godziny otwarcia:
Piątek: 15:00-17:00

Numer telefonu: (014) 631 53 03

Więcej informacji na stronie: www.malta-tarnow.is.net.pl

Dodaj komentarz