Budowa „Wiejskiej wiaty” wraz z zagospodarowaniem otoczenia ukończona!


Stowarzyszenie Bistuszowian i Uniszowian z przyjemnością informuje, że ukończona została budowa „Wiejskiej wiaty” wraz z zagospodarowaniem otoczenia w Bistuszowej.

Warto dodać, że jest to już piąta “pogórzańska wiata”, która powstała dzięki dofinansowaniu w ramach LEADER PROW 2007-2013.


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 – LEADER (Małe projekty) Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.