Sięgamy Gwiazd – nowy projekt unijny


Miło nam poinformować, iż w Publicznej Szkole Podstawowej w Bistuszowej prowadzonej przez nasze Stowarzyszenie od 15 marca 2013r. ruszył nowy projekt unijny pn. „Sięgamy Gwiazd” skierowany do 34 uczniów z klas od IV do VI.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.
Projekt unijny składa się z zajęć wyrównawczych i rozwijających. Działania projektu obejmują:
1. koło matematyczne dla uczniów zdolnych
2. koło języka angielskiego dla uczniów zdolnych
3. koło przyrodniczo-turystyczne dla uczniów zdolnych
4. koło informatyczne dla uczniów zdolnych
5. zajęcia wyrównawcze z matematyki, języka angielskiego i przyrody
6. zajęcia z pedagogiem
7. zajęcia z logopedą
8. szkolenie z innowacyjnych metod nauczania

Uczestnictwo w projekcie jest BEZPŁATNE.

Dokumenty do pobrania:
1. Regulamin rekrutacji

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2.