WIECZORNICA PATRIOTYCZNA

24 listopada 2017r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Bistuszowej, odbyła się Patriotyczna Wieczornica, upamiętniająca żołnierzy Armii Krajowej w tym żołnierzy Oddziału Regina II, który jest patronem szkoły. Mottem wieczornicy były słowa ,,Polska wierzy i walczy.

Uroczystość zgromadziła wielu gości: płk Jerzy Pertkiewicz – żołnierz AK, Bernard Karasiewicz – burmistrz Ryglic, Stanisław Stanaszek – przewodniczący Rady Miejskiej, Dorota Turczyn – przewodnicząca Komisji Oświaty Zdrowia Kultury i Sportu, ks. Franciszek Kuczek – proboszcz Parafii Św. Katarzyny w Ryglicach, sołtysi wsi Bistuszowa i Uniszowa, zarząd stowarzyszenia, mieszkańcy i rodzice. Na rozpoczęcie uroczystości odśpiewano hymn państwowy, po czym przedstawiono wzruszającą prezentację multimedialną o żołnierzach Armii Krajowej. Młodzież szkolna recytowała poezję oraz śpiewała pieśni patriotyczne. Na zakończenie uroczystości, młodzież w pięknych szlacheckich strojach zatańczyła poloneza. Licznie przybyli mieszkańcy oraz goście nie kryli wzruszenia, które najbardziej udzieliło się płk Jerzemu Pertkiewiczowi – świadkowi tamtych wydarzeń. Było też wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych.

Uczestnicy uroczystości otrzymali śpiewniki oraz flagi państwowe do wywieszenia na swoich domach. Na zakończenie wieczornicy wszyscy usiedli do wspólnego poczęstunku. Uroczystość została zorganizowana przez szkołę i stowarzyszenie z projektu ,,Bistuszowa pamięta o swoich bohaterach” w ramach budżetu obywatelskiego Gminy Ryglice.