Władze SBiU

Głównymi władzami stowarzyszenia są: Zarząd Stowarzyszenia oraz Komisja Rewizyjna. Poniżej znajduje się spis osób wchodzących w ich skład wraz z pełnionymi przez nich funkcjami.

Zarząd stowarzyszenia Bistuszowian i Uniszowian:

Prezes: Grzegorz Wojtanowski
I Wiceprezes: Edward Patalas
II Wiceprezes: Dorota Mikos

Skarbnik: Kinga Tokarz
Sekretarz: Dorota Kopeć
Członek: Helena Nalepka
Członek: Ewa Grzenia

 Komisji Rewizyjnej w składzie:
Przewodniczący: Andrzej Król
Sekretarz: Stanisław Witalis
Członek: Andrzej Cup
Członek: Mirosław Janiga