PATRIOTYCZNA WYCIECZKA DO WADOWIC I KRAKOWA

4 listopada 2017r. mieszkańcy Bistuszowej i Uniszowej udali się na jednodniową wycieczkę autokarową śladami Wielkich Polaków do Wadowic i Krakowa. Wycieczka wchodziła w cykl przedsięwzięć patriotycznych, mających na celu wzrost świadomości historycznej i obywatelskiej naszych mieszkańców, realizowanych z projektu zatytułowanego ,,Bistuszowa pamięta o swoich bohaterach”.

25 września na Jamnej odbyły się uroczystości patriotyczno- religijne upamiętniające 72 rocznicę pacyfikacji Jamnej i partyzanckiej bitwy Batalionu Barbara 16.Pułku Piechoty. W obchodach uczestniczyła delegacja Publicznej Szkoły Podstawowej im. Oddziału Regina II AK w Bistuszowej oraz przedstawiciele Stowarzyszenia Bistuszowian i Uniszowian. Uroczystość rozpoczęła się pod pomnikiem poległych podczas pacyfikacji Jamnej, gdzie odśpiewano hymn państwowy. Następnie […]

Uroczystości patriotyczne na Jamnej
SZKOŁA W BISTUSZOWEJ MA SWOJEGO PATRONA

21 września Publiczna Szkoła Podstawowa w Bistuszowej otrzymała sztandar oraz imię Oddziału Regina II Armii Krajowej. Uroczystość miała bardzo podniosły charakter. Rozpoczęła ją Msza Św. polowa, koncelebrowana pod przewodnictwem ks. dr Piotra Gajdy – kapelana Światowego Związku Żołnierzy AK.

Koncert Noworoczny w Bistuszowej

W sobotę 2 stycznia w obiekcie szkolno-wiejskim w Bistuszowej odbył się koncert świąteczno-noworoczny zatytułowany „Wyśpiewują chwałę Bogu żywioły’’. Piękne polskie kolędy i pastorałki zaprezentował , licznie zgromadzonym mieszkańcom, zespół z Ośrodka Kultury w Ryglicach pod kierunkiem pani Justyny Pieniądz.

Arrow
Arrow
Slider

Stowarzyszenie Bistuszowian i Uniszowian » 2013 » Kwiecień

Miesiąc: Kwiecień 2013

Sięgamy Gwiazd – nowy projekt unijny


Miło nam poinformować, iż w Publicznej Szkole Podstawowej w Bistuszowej prowadzonej przez nasze Stowarzyszenie od 15 marca 2013r. ruszył nowy projekt unijny pn. „Sięgamy Gwiazd” skierowany do 34 uczniów z klas od IV do VI.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.
Projekt unijny składa się z zajęć wyrównawczych i rozwijających. Działania projektu obejmują:
1. koło matematyczne dla uczniów zdolnych
2. koło języka angielskiego dla uczniów zdolnych
3. koło przyrodniczo-turystyczne dla uczniów zdolnych
4. koło informatyczne dla uczniów zdolnych
5. zajęcia wyrównawcze z matematyki, języka angielskiego i przyrody
6. zajęcia z pedagogiem
7. zajęcia z logopedą
8. szkolenie z innowacyjnych metod nauczania

Uczestnictwo w projekcie jest BEZPŁATNE.

Dokumenty do pobrania:
1. Regulamin rekrutacji

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2.

Protokół z wybory najkorzystniejszej oferty

Poniżej publikujemy protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty w ramach zapytania ofertowego nr 1/2013 zgodnym z zasadą konkurencyjności „Świadczenie usług edukacyjnych obejmujących prowadzenie dodatkowych zajęć dla uczniów z Publicznej Szkoły Podstawowej w Bistuszowej”.

Kliknij, aby pobrać protokół.

Zapytanie ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2013 w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności
Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć dodatkowych dla uczniów z Publicznej Szkoły Podstawowej w Bistuszowej w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego;
Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych

Kliknij, aby pobrać zapytanie ofertowe.

Archiwa: