Projekt pn.: „Prace remontowo – konserwatorskie cmentarza wojennego nr 165 z okresu I wojny światowej w Bistuszowej”

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa zgodnie  z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.