1 MARCA WYBIERAMY SOŁTYSÓW

12 lutego upłynął termin zgłaszania kandydatów na Sołtysów, członków Rad Sołeckich oraz Przewodniczącego Zarządu Miasta Ryglice i członków Zarządu Miasta.
Gminna Komisja Wyborcza opublikowała listę zarejestrowanych kandydatów.

Kandydat na sołtysa wsi Uniszowa:
Andrzej Król

Kandydaci na członków rady sołeckiej:
Banach Antoni,
Lachowicz Kazimierz
Stańczyk Adam

Kandydaci na sołtysa wsi Bistuszowa:
Dziedzic Anna
Oleśkiewicz Paweł

Kandydaci na członków rady sołeckiej:
Cup Andrzej
Dziedzic Ewelina
Filar Sławomir
Majka Magdalena
Nalepka Helena
Szypuła Krystyna

Do rady sołeckiej, w każdej z naszych miejscowości, wybieramy 3 przedstawicieli.

Głosowanie dla obu miejscowości, odbędzie się w budynku szkoły w Bistuszowej w dniu 1 marca 2015r. w godz. od 8 do 20

Wszystkich mieszkańców zapraszamy do udziału w głosowaniu.